Znajdź nas w swojej okolicy: Lokalizator sklepów   Kontakt: Zadaj pytanie  Doradcy regionalni:   

×

Rejestracja

Informacje

Dane do logowania

lub zaloguj

Imię jest wymagane
Nazwisko jest wymagane
Imie jest nieprawidłowe
Nazwisko jest nieprawidłowe
To nie jest adres email
Email jest wymagany
Ten email jest już zarejestrowany
Hasło jest wymagane
Proszę wprowadzić właściwe hasło
Proszę wprowadzić co najmniej 6 znaków
Proszę wprowadzić maksymalnie 16 znaków
Hasła nie są takie same
Akceptacja regulaminu jest wymagana
Email bądź hasło jest wymagane

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z procesem rekrutacji

Informacja o administratorze danych

I. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci:

 1. imion i nazwiska,
 2. numeru PESEL,
 3. daty i miejsce urodzenia,
 4. adresu zameldowania,
 5. numeru telefonu,
 6. adresu e-mail,
 7. wizerunku (fotografii twarzy).

jest "KLINK INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 36, 10-406 Olsztyn, numer KRS: 96989, NIP: 7390206410 której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „Spółka”).

Można skontaktować się z nami między innymi:

 1. pod numerem telefonu: +48 89 532 25 10
 2. pod adresem e-mail: sklep@klink.pl
 3. za pośrednictwem formularza: https://klink.pl/kontakt/

Cele, dla których będziemy przetwarzali Pani/Pana dane

II. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:

 1. rozważenie Pani/Pana CV w bieżącym procesie rekrutacji,
 2. rozważenie Pani/Pana CV w innych oraz przyszłych procesach rekrutacji (jeżeli wyraził/a Pani/Pan na to zgodę).

Podstawa przetwarzania danych

III. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych są następujące:

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli Pani/Pan ją wyraził/a),
 2. jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (cel rekrutacji pracowników).

Czas przez jaki będziemy przetwarzali twoje danych

IV. Pani/Pana dane będą przez nas przechowywane:

 1. w przypadku, gdy wyraził/a Pani/Pan zgodę na rozważenie Pani/Pana CV w bieżącym procesie rekrutacji – do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji,
 2. w przypadku, gdy wyraził/a Pani/Pan zgodę na rozważenie Pani/Pana CV nie tylko w bieżącym procesie rekrutacji, ale też w innych oraz przyszłych procesach rekrutacji - do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie,
 3. w przypadku, gdy nie wyraził/a Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych – do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.

Prawa, które ci przysługują

V. Ma Pani/Pan prawo do:

 1. żądania dostępu do danych – ma Pani/Pan prawo zwrócić się do kierownika Działu Kadr, który udzieli Pani/Panu wszelkich informacji o Pani/Pana danych,
 2. żądania sprostowania danych – gdy Pani/Pana dane są już nieaktualne czy nieprawdziwe, po Pani/Pana żądaniu dokonamy ich sprostowania,
 3. żądania usunięcia danych – ma Pani/Pan prawo zażądać usunięcia Pani/Pana danych z naszych baz,
 4. żądania ograniczenia zakresu przetwarzania – ma Pani/Pan przykładowo prawo żądania od nas usunięcia części Pani/Pana danych, żądania ograniczenia korzystania z nich tylko do niektórych celów, czy żądania ograniczenia czasu, przez który Pani/Pana dane będą przez nas przechowywane,
 5. wycofania zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w dowolnym momencie – w takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. przeniesienia danych – ma Pani/Pan prawo zażądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych, które przetwarzamy na tej podstawie, że jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę. W sprzeciwie powinna Pani/Pan opisać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania Pani/Pana danych,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uzna Pani/Pan, że sposób w jaki przetwarzamy Pani/Pana dane jest nieprawidłowy, może Pani/Pan złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

VI. Pani/Pana dane zostaną udostępnione następującym podmiotom:

 1. wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną naszych systemów,
 2. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe i prawne,
 3. agencjom marketingowym świadczącym usługi na naszą rzecz,
 4. podmiotom utrzymującym nasze wirtualne serwery i świadczącym na naszą rzecz usługi hostingowe,
 5. organom administracji publicznej.

 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji dostępny jest po adresem: klink.pl/formularze/rekrutacja-zgoda.pdf

 

Klink.pl - inwentaryzacja