Facebook Pixel

Dotacje unijne

Zakup i wdrożenie w firmie "Klink International" Sp. z o.o. wielomodułowego systemu informatycznego ERP i BI do zarządzania przedsiębiorstwem

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe z dnia 29.08.2017 r.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy z dnia 29.08.2017 r.

Protokół z wyboru oferty


Klink International Sp. z o.o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Wdrożenie w firmie "Klink International" Sp. z o.o. kompletnego systemu ERP i BI do zarządzania przedsiębiorstwem”

Dofinansowanie projektu z UE:

87269,47 PLN